Privacy Policy

Plotterpapier.be zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Plotterpapier.be hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken.

Huidige User’s and Privacy Policy betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via deze website.

Door het bezoek / gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het privacy-beleid van Plotterpapier.be.

De informatie verkregen via deze website en in het bijzonder via het registratieformulier, zal worden verwerkt. Plotterpapier.be is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.

De door u achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en haar uitvoeringsbesluiten) en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Plotterpapier.be gebruikt cookies. Cookies zijn te beschouwen als data die de Plotterpapier.be server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen Plotterpapier.be in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot deze website alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. In uw browser-instellingen kunt U de mogelijkheid om cookies te ontvangen, uitschakelen.

Plotterpapier.be maakt gebruik van remarketing om online te adverteren. Hierdoor kan u op basis van eerdere bezoeken advertenties getoond worden. Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om u deze advertenties te tonen. U kan zich afmelden voor het gebruik van Google-cookies in de instellingen voor leveranciers van Google. U kan zich afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

De persoonsgegevens verkregen via deze website zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden :

  • Klantenbeheer : administratie van het cliënteel, beheer van een bestelling/van een product via deze website, leveringen, facturatie van diensten;
  • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Plotterpapier.be, voor direct marketing en reclame;
  • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen.
 Plotterpapier.be zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij Plotterpapier.be hiertoe gedwongen wordt door de toepasselijke regelgeving.

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Plotterpapier.be levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot, het oneigenlijk gebruik van, of de onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

U heeft een recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om U kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Indien uw desbetreffende persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan U kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of U verzetten tegen de verwerking ervan. Via sales@plotterpapier.be kunt u uw aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzet richten tot onze informatiedienst. Zo U vragen zou hebben aangaande deze User’s and Privacy Policy blijft Plotterpapier.be ter uwer beschikking en kan u ons contacteren op het volgend adres sales@plotterpapier.be.

Toepasselijk recht

Huidige User’s and Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn exclusief bevoegd.

Onderstaande tabel bevat informatie over de cookies die door ons gebruikt worden.

COOKIE name COOKIE Omschrijving
CART Informatie over uw winkelwagen
CATEGORY_INFO Bewaart de categorie informatie van uw pagina, zodat de webpagina’s vlugger geladen worden.
COMPARE De items die in een vergelijking aanwezig zijn.
CURRENCY De valuta van uw keuze
CUSTOMER Een versleutelde versie van uw klant-id.
CUSTOMER_AUTH Een indicator die aangeeft of u ingelogd bent in de winkel.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van de klantgroep waartoe u behoort.
EXTERNAL_NO_CACHE Een instelling, die aangeeft of caching actief is of niet.
FRONTEND Uw sessie ID op de server.
LAST_CATEGORY De laatst bezochte categorie.
LAST_PRODUCT Het laatst bekeken product.
NEWMESSAGE Geeft aan of er nieuwe meldingen zijn (errors, foutmeldingen,…).
NO_CACHE Geeft aan of caching is toegestaan of niet.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagen en bestelhistorie, als u dit eerder heeft aangevinkt.
POLL De ID’s van polls waar u heeft aan mee gedaan.
POLLN Informatie over de polls waar u heeft aan mee gedaan.
RECENTLYCOMPARED Items die recent door U werden vergeleken.
STF Informatie over producten die u heeft doorgemail aan uw relaties.
STORE Het winkelzicht en/of de taal die u heeft geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een gebruiker al dan niet cookies kan/mag gebruiken.
VIEWED_PRODUCT_IDS Laatst bekeken producten.
WISHLIST Een versleutelde lijst met producten op uw verlanglijst.
WISHLIST_CNT Het aantal items op uw verlanglijst.